FONDUL CLASEI LA VEDERE

FONDUL CLASEI LA VEDERE! este o analiză la nivel national a modului în care sistemul de învățământ românesc folosește și recunoaște susținerea financiară din partea părinților.

 În cadrul proiectului, am analizat, pe baza răspunsurilor primite de la majoritatea inspectoratelor școlare județene, dacă unitățile de învățământ primesc finanțări din partea părinților, care este destinația acestor sume, care sunt procedurile de colectare a acestor fonduri și transparența cheltuirii lor.

Principala concluzie la care am ajuns în urma acestei analize este că sistemul de învățământ românesc folosește în majoritatea cazurilor și fonduri colectate de la părinți (sub forma fondului clasei, a fondului școlii sau în ambele variante), că are nevoie de acești bani, dar că modul de colectare și de raportare a acestor sume nu este legal reglementat, astfel încât în orice moment, orice părinte care a contribuit să poată afla unde au fost folosiți banii săi.

De asemenea, unitățile de învățământ recunosc nevoia de finanțare, dar au dificultăți în a recunoaște gradul de implicare a cadrelor didactice în utilizarea acestor fonduri, din cauza temerilor de a nu fi acuzați de corupție.

La rândul lor, și părinții au dificultăți în a gestiona aceste sume, pentru că asociațiile de părinți sunt entități juridice distincte, iar idea existenței asociațiilor de părinți (care să poată furniza un raport contabil oficial cu privire la sumele colectate și la destinația lor) nu este generalizată etc.

CENTRUL ROMÂN PENTRU INIȚIATIVĂ SOCIALĂ propune ca unică formă de colectare și finanțare a unităților de învățământ din partea părinților instituirea contractului de sponsorizare. În acest mod, școala va putea primi, în mod legal, banii părinților, îi va direcționa acolo unde are nevoie și va furniza anual, un raport de sponsorizare (pe care îl va afișa la avizierul școlii și pe site-ul propriu), astfel încât modul de cheltuire a banilor părinților să fie transparent.

Sumele astfel colectate și utilizate vor putea fi verificate ulterior la solicitarea părinților sau de inspectorii Curții de Conturi.

În afara contractului de sponsorizare, nu va fi permisă colectarea niciunei sume de bani din partea părinților, sub sancțiunea legii.

Pentru început, în absența unor prevederi exprese în legislația românească, considerăm că această situație poate fi reglementată de Ministerul Educației, prin ordin de ministru.

 

 

2017-12-07T16:15:22+02:00